Frontware levererar unika lösningar baserade på IBM Lotus Notes/Microsoft teknologi. Även produkter så som antivirus och web statistik. Vårt största fokus ligger på integration av VoIP i befintliga applikationer.

Om oss     :     Tjänster     :     Lösningar

VoIP lösningen is-phone
FrontWare har blivit CoC för is-phone.
Center of Competence betyder att vi är en
certifierad distributör.
is-phone är en integrerad VoIP lösning i Lotus Notes/WorkPlace eller Outlook/Exchange.

Vill du läsa mer?  Klicka här

Vmware
FrontWare är professional partner till Vmware
Ta kontakt med oss om Ni är intresserade av att köpa
eller utvärdera någon av Vmware´s produkter

Vill du läsa mer?  Klicka här