Vi erbjuder några tjänster vi tycker passar bra för de företag som har eller tänker skaffa Lotus Domino. Vi är unika på dessa tjänster mot just den plattformen.

  LSA - Lotus System Analys

  Drift - Drift av Domino servrar

  NetTracker - Web Statistik

FrontWare erbjuder numera även utvecklings tjänster, för de företag som har behov av verksamhets anpassade applikationer. Vi har personal med många års erfarenhet av utveckling i Domino.

Förslag på applikationer. FrontWare kan hjälpa Er att utveckla ex. Helpdesk, Intranet, Extranet, boknings applikationer. Inget är för smått eller för stort för oss.