Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

• att webbplatsen innehåller cookies
• vad dessa cookies används till
• hur cookies kan undvikas.

På denna webbplats används en så kallad sessionscookie. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare. Accepterar du inte cookies kommer vissa av webbplatsens funktioner inte att fungera.

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.


Ansvarsbegränsning
FrontWare har försökt tillse att all information tillgänglig på denna hemsida är korrekt. FrontWare gör dock inga utfästelser om informationens riktighet och förbehåller sig vidare rätten att utan föregående avisering från tid till annan ändra och korrigera informationen.

Den som agerar på grund av den information som finns tillgänglig på hemsidan gör det på egen risk och äger inte hålla FrontWare ansvariga för skada som må uppkomma.

Vi kan ej heller garantera att materialet på hemsidan är virusfri, vi friskriver oss från ansvar för direkt eller indirekt skada eller annan olägenhet orsakat av sådant virus.

Information som besökare på FrontWares hemsida bidrar med kan inte behandlas konfidentiellt och FrontWare förbehåller sig vidare rätten att fritt använda sådan information. Hemsidan är skyddad enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Vill du ha information från FrontWare AB utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta FrontWare på adressen:

Email: